MAPSI LCC SD IT Bina Insani

LCC Mapsi SDIT Bina Insani
Nama lengkap: DZAKY ROSYID KHOIRY
Tempat tanggal lahir: MADIUN 17 SEPTEMBER 2010

Nama : GHOZIYAH MUWAHHIDAH
TTL: Semarang, 26 April 2011

Nama : NAUFAL TSANY RAFIF KACARIBU
Tempat-Tanggal Lahir: Depok, 11 April 2011

Guru Pendamping : Hartanta 085232706146